Vacature: voor 1 of 2 student-assistenten voor juridisch-empirisch onderzoek in ‘De Covid-19 ‘infodemic’ en conflictoplossing door internetplatforms’

Voor het project De Covid-19 ‘infodemic’ en conflictoplossing door internetplatforms zoeken we één of twee student-assistenten met interesse in juridisch-empirisch wetenschappelijk onderzoek.

Project

Internetplatforms vervullen een centrale rol in wat de Europese Commissie en de WHO de Covid- 19 ‘infodemic’ hebben genoemd. Deze internationaal actieve platforms zoals YouTube en Twitter hebben na het uitbreken van de pandemie in rap tempo regels opgesteld over wat wel en niet is toegestaan bij het plaatsen van content over Covid-19. Ook hebben ze op basis van deze regels opgetreden tegen Nederlandse gebruikers, van Maurice de Hond (LinkedIn) tot ‘Café Weltschmerz’ (YouTube). Dit project analyseert die regels en de bijbehorende handhavingspraktijken door internetplatforms. Een van de hypothesen in het onderzoek is dat de normen van internetplatforms rondom Covid-19 steeds verder naar elkaar toe groeien (convergeren). In het tweede deel wordt deze ontwikkeling geconfronteerd met het relevante juridische kader. Het onderzoek kent dus een empirische en juridisch-normatieve component. Meer informatie over het project is te vinden op platformnorms.eu.

Het onderzoek vindt plaats binnen een door NWO-toegekend project naar conflictoplossing en is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Aan dit project werken vanuit Leiden: Bastiaan Rijpkema en Michael Klos (Metajuridica), en vanuit de UvA: Sarah de Lange (Politicologie).

Wie we zoeken

We zoeken voor dit project één of twee student-assistenten met een duidelijke interesse (en ambitie) in wetenschappelijk onderzoek en een affiniteit met empirisch onderzoek. De student-assistenten dienen:

  • vergevorderd te zijn in hun bachelor (bij voorkeur Ba3) of master
  • geïnteresseerd te zijn in, en kennis te hebben van, verschillende social media platforms
  • affiniteit met de thematiek rond desinformatie te hebben
  • basale kennis te hebben van het coderen van tekst (kwalitatieve inhoudsanalyse), of interesse te hebben om het te leren
  • een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal te hebben.

Als student-assistent ga je in nauwe samenwerking met de onderzoekers in het consortium mee kunnen werken aan een vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek. Het onderzoek zal verricht worden aan de Universiteit Leiden, alleen studenten aan die universiteit kunnen solliciteren.

De faculteit

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is met ruim 5.000 studenten en 450 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland. In alle verscheidenheid wordt zij toch gekenmerkt door kleinschaligheid. De faculteit richt zich op veelzijdig onderwijs en onderzoek van hoog niveau, zowel nationaal als internationaal. Het stimuleren van talent staat hoog in het vaandel. De faculteit is ondergebracht in het prachtig gerestaureerde Kamerlingh Onnes Gebouw in het centrum van Leiden. Werken voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid betekent werken in een inspirerende wetenschappelijke omgeving. Zie voor meer informatie universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid.

De afdeling

De afdeling Encyclopedie geeft een beeld van de juridica (de verschillende juridische vakken), maar ook de metajuridica (de andere disciplines die in relatie met het recht worden gebracht: filosofie, sociologie, politieke wetenschap et cetera).

Meer informatie over het instituut voor Metajuridica en de afdeling Encyclopedie vind je via de website. Meer informatie over de Universiteit Leiden is te vinden op universiteitleiden.nl.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten (inschaling als student-assistent) voor circa 2 maanden. Het salaris als student-assistent is afhankelijk van de fase van je studie. Deze vacature is voor 0,4 fte (twee dagen per week) – eventueel te verdelen over twee student-assistenten.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt graag sollicitaties van mensen uit groepen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Selectieprocedure

Sollicitaties (bestaande uit een motivatiebrief en een curriculum vitae) kunnen tot maandag 8 november 2021 worden gericht aan Michael Klos LLM BSc ([email protected]). Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 8 of 15 november 2021.

Nadere informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Michael Klos LLM BSc ([email protected]).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.